Aktuality

  • SVTS-D si Vás dovoľuje pozvať na seminár s názvom Metódy riadenia malého podniku zabezpečujúceho nákladnú dopravu po železnici. Seminár sa uskutoční dňa 14. februára 2018 o 15:30 v budove GR ŽSR, zasadačka 2 a 3, Klemensova 8, Bratislava (pozvánka)