Aktuality

  • SVTS-D si Vás dovoľuje pozvať na seminár s názvom Vývoj integrovaného dopravného systému v Košickom regióne do roku 2020. Seminár sa uskutoční dňa 21. marca 2018 o 15:30 v budove GR ŽSR, zasadačka 2 a 3, Klemensova 8, Bratislava (pozvánka)
  • Mimoriadny vlak do Berlína, InnoTrans 2018, 18.9. – 20.9. 2018 (pozvánka)
  • Legiovlakom generál M. R. Štefánik na Piavu, 14.9. – 16.9. 2018 (pozvánka)