História laboratória

História laboratória sa začala písať v počítačovej učebni nf110. Tu bola naištalovaná (umiestená) prvá RFID brána Alien. 

aidc nf2

Antény boli rôzne zavesené a umiestené na stoličkách

aidc nf3 

alebo zavesné na konštrukciach

aidc nf1 aidc nf5

Ako dopranvík slúžila stolička na kolečách:

aidc nf4

ale začalo sa pracovať - a to bolo podstatné. 

Na základe úspešného projektu AV boli podané ďalšie projekty ako 

  • ČR/SR/ŽU4/08 - Možnosti využitia technológie rádio frekvenčnej identifikácie v prepravných procesoch poštových operátorov
  • Aplikácia RFID pri sledovaní pohybu diplomových a bakalárskych prác v rámci univerzitného campusu
  • Možnosti využitia technológie rádio frekvenčnej identifikácie v prepravných procesoch poštových operátorov

a mnohé ďalšie ... aj keď niektoré boli počas riešenia administratívne ukončené predčasne (zmena financovania)

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!