Riešené projekty

Prehľad riešených projektov priamo alebo nepriamo súvisiacich s laboratórion.

  • Aplikácia RFID pri sledovaní pohybu diplomových a bakalárskych prác v rámci univerzitného campusu
  • Aplikácie technológie RFID pre vybrané poštové procesy na podminky HSS
  • Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy II (048/2009/2.1/OPVaV, Aktivita 1.4)
  • Difúzne procesy nových mobilných služieb a ich hodnotový reťazec
  • Implementácia nových technológií do vzdelávania (vytvorenie RFID laboratória ako podporného prvku pre vzdelávanie) - OPV-2009/1.2/01-SORO
  • Systematizácia pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím
  • Možnosti využitia technológie rádio frekvenčnej identifikácie v prepravných procesoch poštových operátorov
  • AUTOEPCIS - RFID technológia v logistických sieťach automobilového priemyslu
  • Modelovanie difúzie znalostí v podnikových hodnotových reťazcoch 
  • a ďalšie.

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!