Kontakty

Funkcia Meno Telefón E-mail
Prezident ZSVTS Dušan Petráš
prof. Ing., PhD.
- -
Viceprezidentka ZSVTS pre vedu, techniku a medzinárodné aktivity Božena Tušová
Ing.
- -
Viceprezident ZSVTS pre manažérstvo a marketingové aktivity Dušan Ferianc
Ing.
- -
SEKRETARIÁT:
Riaditeľ Róbert Brežný
Ing., PhD.
02/502 076 44 brezny@zsvts.sk
Ekonomický úsek Anna Sudená
RNDr.
02/502 076 17 studena@zsvts.sk
Tajomník ZSVTS Andrea Hačkóová
Ing.
02/502 076 19 hackoova@zsvts.sk
Úsek vedy a techniky Jozef Krajčovič
Ing., CSc.
02/502 076 29 krajcovic@zsvts.sk
Úsek správy objektov Zuzana Podlipová 02/502 076 48 vat@zsvts.sk