Organizačná štruktúra

Organizačnú štruktúru Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností nájdete na internetovej stránke: www.zsvts.sk/org_strukt.asp.