Praktikum z RFID middleware plus CD - Juraj Vaculík, Jiří Tengler, Peter Kolarovszki. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita, 2012. 244 s., [AH 17,88; VH 18,46] + príl. 1 CD-ROM. - ISBN 978-80-554-0578-0. BCI
rfid pl s
rfid CD
Technológia RFID v pošte a logistike/Juraj Vaculík, Peter Kolarovszki; vedecký redaktor: Karol Achimský. 1. vyd. Bratislava: DOLIS, 2015. 173 s., [AH 7,00]. ISBN 978-80-8181-045-9. ACB
rfid pl s
Possibility of RFID in conditions of postal operators/Juraj Vaculík, Peter Kolarovszki and Jiří Tengler. In: Radio frequency identification from system to applications. Chapter 19. InTech: Rijeka, 2013. ISBN 978-953-51-1143-6. - S. 397-450. ABC
Bezpečnosť na úrovni programového vybavenia, monografia, Juraj Vaculík; vedecký redaktor: Michal Zábovský. 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2015. 113 s., [AH 9,70; VH 10,11]. ISBN 978-80-554-1173-6. AAB
mbis prg s

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!