Vybrané práce riešené v spolupráci s laboratóriom AIDC

Bakalárske práce

 • Lenka Kociánová - Aplikácia RFID v poštách a elektronických komunikáciáchŠkoliteľ práce: Juraj Vaculík
 • Zuzana Pavelova - Tendencie vývoja technológie RFID v poštovom sektore
 • Dušan Závodský - Evidencia kníh na katedre v spojení s RFID technológiou Školiteľ práce: Juraj Vaculík
 • Daniel Dušan - Analýza foriem RFID štítkov a špecializácia ich použitia
 • Ivana Kavecká - Analýza štandardov v rámci technológie RFID
 • Červencová Beáta - Možnosti technológie RFID (NFC) v platobnom systéme poštového operátora Školiteľ práce: Juraj Vaculík, Oponent: Ondrej Maslák [2014]
 • Trstenský Norbert - Analýza možností lokalizácie zásielok pomocou RFID technológie Školiteľ práce: Juraj Vaculík, Oponent: Ondrej Maslák

Diplomové práce (od 2010)

 • Jiří Tengler - Identifikace poštových zásilek prostřednictvím RFID technológie, školiteľ práce: Juraj Vaculík [2010]
 • Lenka Kociánová - Analýza čitateľnosti zásielok v prepravke pomocou RFID, školiteľ práce: Juraj Vaculík [2010]
 • Martin Veng - Evidencia diplomových prác s využitím technológie RFID, školiteľ práce: Juraj Vaculík [2010]
 • Plica Jozef - Vplyv elektromagnetického vlnenie na funkčné vlastnosti RFID zariadení, školiteľ práce: Juraj Vaculík [2010]
 • Tomáš Korchán - Aplikácia RFID v expresných službách
 • Daniel Kopil - Implementácie technológie RFID do poštových procesov s prihliadnutím na typy poštových zásielok
 • Dušan Závodský - Evidencia kníh na katedre v spojení s RFID technológiou, školiteľ práce: Juraj Vaculík [2010]
 • Ladislav Czorič - Návrh autorizačného systému pomocou technológie RFID
 • Stanislav Jančík - Automatická identifikácia poštových zásielok umiestnených v poštovom vreci pomocou technológie RFID
 • Peter Gregáň - Vizualizácia logistického reťazca prostredníctvom jazyka KML, školiteľ práce: Juraj Vaculík, Oponent: Peter Kolarovszki [2012]
 • Peter Chodelka - Návrh prepravného obalu pre zapísané zásielky vhodného pre RFID technológiu, školiteľ práce: Juraj Vaculík,, oponent: Peter Kolarovszki [2012]
 • Miroslav Kubiš - Návrh prepravnej jednotky pre technológiu RFID, školiteľ práce: Juraj Vaculík, oponent: Peter Kolarovszki [2012]
 • Michal Trnovec - Implementácia NFC technológie ako platobného nástroja v meste Žilina a ďalšie, školiteľ práce: Juraj Vaculík, oponent: Juraj Fabuš [2012]
 • Maslák Ondrej - Riešenie pre automatizáciu evidencie majetku pre systém SAP uplatniteľný aj v poštovom sektore a logistike, školiteľ práce: Peter Kolarovszki, oponent: Juraj Vaculík [2012]
 • Drahňak Rudolf- Identifikácia a lokalizácia predmetov prostredníctvom technológie RFID, školiteľ práce: Juraj Vaculík Oponent: Peter Kolarovszki [2013]
 • Filipovičová Zuzana - Návrh uplatnenia technológie RFID pri vybraných produktoch Slovenskej pošty, a. s., školiteľ práce: Peter Kolarovszki, oponent: Juraj Vaculík [2013]
 • Koškár Lukáš - Návrh identifikácie balíkových zásielok prostredníctvom technológie RFID a ich vhodné umiestnenie do poštového kontajnera z hľadiska čitateľnosti,školiteľ práce: Peter Kolarovszki Oponent: Juraj Vaculík [2013]
 • Medo Mário - Využitie EPC kódu v pošte a logistike, možnosti, štruktúra a použiteľnosť štandardu EPC, školiteľ práce: Juraj Vaculík, Oponent: Peter Kolarovszki [2013]
 • Michňová Veronika - ROI analýza implementácie RFID vo vybranom sektore/podniku, školiteľ práce: Juraj Vaculík, Oponent: Emília Madudová [2013]
 • Paľuv Peter - Identifikácia poštových kontajnerov prostredníctvom technológie RFID, školiteľ práce: Peter Kolarovszki, Oponent: Juraj Vaculík [2013]
 • Kvasnica Peter - Návrh aplikácie automatickej identifikácie prostredníctvom technológie RFID v spojitosti s poštovými zásielkami, školiteľ práce: Peter Kolarovszki, Oponent: Juraj Vaculík [2013]
 • Lapoš Marek - Aplikácia technológie RFID pri distribúcií špeciálnych prvkov vo vybranej oblasti, školiteľ práce: Juraj Vaculík, Oponent: Peter Kolarovszki [2013]
 • Lúčan Jakub - Možnosti riadenia skladu prostredníctvom RFID, školiteľ práce: Juraj Vaculík, Oponent: Peter Kolarovszki [2013]
 • Máček Branislav - Návrh algoritmu pre priestorovú lokalizáciu poštových zásielok prostredníctvom RFID, školiteľ práce: Juraj Vaculík, Oponent: Karol Achimský [2013]
 • Cingelová Helena - Platby v pošte s využitím technológie AIDC, školiteľ práce: Juraj Vaculík, Oponent: Jiří Tengler [2014]
 • Hreus Martin - Aktívna verzus pasívna UHF technológia a možnosti implementačnej koexistencie v poštovom sektore, školiteľ práce: Peter Kolarovszki, oponent: Juraj Vaculík 2014
 • Chladný Marián - Aplikácia RFID technológie do logistických procesov pošty, školiteľ práce: Juraj Vaculík, oponent: Jiří Tengler [2014]
 • Šotkovská Darina - Identifikácia a vysledovateľnosť vratných obalov a prepravných jednotiek prostredníctvom AIDC technológií, školiteľ práce: Peter Kolarovszki, oponent: Juraj Vaculík [2014]
 • Mateášová Stanislava - Návrh identifikácie logistických jednotiek prostredníctvom AIDC technológií, školiteľ práce: Peter Kolarovszki, oponent: Juraj Vaculík [2014]
 • Kovaliková Alena - Návrh vernostnej karty v pošte s využitím technológie NFC, školiteľ práce: Juraj Vaculík, oponent: Jiří Tengler [2014]
 • Čepec Daniel - Lokalizácia zásielok pomocou RFID technológie, školiteľ práce: Juraj Vaculík, oponent: Peter Kolarovszki [2015]
 • Gejdošová Petra - Reálnosť nasadenia RFID technológie do oblasti automatizovaného spracovania poštových listových zásielok z hľadiska životnosti RFID štítkov, školiteľ práce: Jiří Tengler, oponent: Juraj Vaculík [2015]
 • Zbínová Katarína - Simulácia sledovania identifikácie a skladovania prepravných jednotiek v logistike s využitím rádio-frekvenčnej identifikácie, školiteľ práce: Jiří Tengler, oponent: Juraj Vaculík [2015]
 • Kubiš Marek - Aplikácia technológie rádiofrekvenčnej identifikácie v oblasti logistiky, školiteľ práce: Peter Kolarovszki, oponent: Juraj Vaculík [2015]

Dizertačné práce

 • Kolarovszki Peter - Využitie RFID u národných poštových operátorov, školiteľ práce: Juraj Vaculík [2010]
 • Michálek Ivan - Využitie bezkontaktnej identifikácie v oblasti logistiky, výrobných a distribučných podnikov, školiteľ práce: Juraj Vaculík, oponent: Karol Achimský, Ján Fľak, Libor Švadlenka [2011]
 • Patrik Zelík - Mobilné technológie v poštovej preprave [2011]
 • Vaško Martin - Vplyv nových technológií na ekonomiku logistických služieb, školiteľ práce: Juraj Vaculík, oponent: Ján Fľak, Mikuláš Šupín, Libor Švadlenka [2012]
 • Tengler Jiří - Systém pre príjem a doručenie zásielok s využitím technológie RFID, školiteľ práce: Juraj Vaculík, oponent: Patrik Zelik, Zdeněk Dvořák [2013]
 • Maslák Ondrej - Použiteľnosť pasívnej RFID technológie pri spracovaní balíkov (EPC štandard v balíkovej službe), školiteľ práce: Juraj Vaculík, Oponent: Zdeněk Dvořák [2015]

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!